Tag Archives: DASS-076 เราดีที่สุด ฉันฝันไปแล้วล่ะ แม้ว่าพระอาทิตย์ยามเช้าจะขึ้น แต่พวกเขาต้องการน้ำลาย อุณหภูมิร่างกาย รักน้ำผลไม้ และโทษกันและกัน